مدلسازی عددی در ژئوتکنیک و سازه

وبلاگی در زمینه نکات جالب مدلسازی در عمران علاقمندان برای دریافت مطالب رمز دار با پرداخت هزینه می توانند آنرا دریافت نمایند .

Parameters estimate for numerical analysis of the soil nail structures
نویسنده : رضا حیدری - ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

Parameters estimate for numerical analysis of the soil nail structures

 نویسنده : رضا حیدری – کارشناس ارشد عمران ( رشته خاک و پی )

مدرس رشته ساختمان دانشگاه آزاد ( سما )

روش نیلینگ به عنوان یک تکنیک نگهدارنده درجای خاک می باشد . این روش به صورت گسترده به منظور پایداری شیبهای مختلف در سراسر دنیا بکار می رود . بازدهی سازه های نیلینگ در نتیجه یک مکانیسم پیچیده اندرکنش خاک - سازه در میان اجزای مختلف آن می باشد .  ( اجزای این سیستم عبارتند از خاک درجا - نیلها ( مسلح کننده های سخت ) – دیواره دائم یا موقت ) . به منظور تحلیل و طراحی این نوع سازه ها اغلب از تکنیکهای محاسباتی بر پایه روشهای المان محدود یا تفاضل محدود استفاده می شود . به این ترتیب پیچیدگی اندرکنش خاک - سازه و چگونگی  عملکرد  پایداری سازه مورد بررسی قرار می گیرد . دراین بررسی از نرم افزار المان محدود  PLAXIS 2Dبه منظور مطالعه جامع روش نیلینگ استفاده شده است . در این بررسی سعی برآن است که پارامترها و فرضیات مربوط به مدلسازی متناسب با روش اجرای این نوع سازه به صورت منطقی در نظر گرفته شود و تحلیل عددی این نوع سازه به صورت مرحله به مرحله بررسی شود . لذا با توجه به روش های متنوع مدلسازی عددی این نوع سازه ها می توان به عنوان یک راهنما از روش اشاره شده در این بررسی استفاده نمود . در پایان باید متذکر شد که به طور کلی مدلسازی عددی هر نوع سازه ای دارای پیچیدگی های خاص خود است که در کلیه مراحل آن طراح بایستی نتایج به دست آمده را به خوبی بررسی و تفسیر کند . در بررسی اول در مورد تخمین پارامترها برای مدلسازی عددی سازه های نیلینگ بحث شده است  و در بررسی دوم که تحت عنوان :

Numerical analysis of the soil nail structures using PLAXIS 2D

نام دارد موضوع مدلسازی به صورت مبسوط مورد بررسی قرار می گیرد .

علاقمندان برای دریافت کامل این تحقیق می توانند با پرداخت هزینه ( مطابق رویه ای که در وبلاگ تشریح شده است )  آنرا دریافت کنند .